LO vil ha gravide ut av sykestatistikken

Sykefraværsstatistikken omfatter mange gravide arbeidstakere som i stedet skulle ha vært ute i lønnet permisjon, mener LO-sekretær Trine Lise Sundnes.