Unio fornøyd med LOs likelønnspolitikk

Unio mener vedtaket fra LOs representantskapsmøte gir godt grunnlag for et likelønnsløft i offentlig sektor.