Ny lovgiving førte til klagerekord

Antall klager til Likestillings— og diskrimineringsombudet (LDO) økte med 75 prosent i fjor. Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven får «skylden».