Utreder førerkort for ATV

Vegdirektoratet utreder muligheten for ATV-førerkort etter mange dødsulykker de siste årene.