Kong Olavs kreftpris til NTNU-professor

Kreftforeningen tildeler kong Olavs kreftforskningspris for 2010 til professoren Lars J. Vatten.