• Jan Tore Glenjen

Lastebiler kan få kjøre i kollektivfelt

Vegdirektoratet har fått i oppdrag å vurdere tidsbegrensning for kollektivfelt på norske veier, det vil si om disse kjørefeltene skal ha slik status bare visse tider av døgnet.