Landbruksministeren forlanger færre rein

Det er for mange rein i Finnmark. Nå må reintallet reduseres med en firedel av bestanden, nesten 40.000 dyr, krever landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).