• Det er en stor belastning å bo på asylmottak, mener rådgiver Jon Ole Martinsen i NOAS. - Mange blir boende svært lenge i en lite meningsfylt hverdag, som også er utrygg i forhold til fremtiden. Dette kan forverre en psykisk helsetilstand, konstaterer han. Ingar Haug Steinholt

Asylsøkernes psykiske helse blir lavt prioritert

Turberkulose og hiv/aids tar mye plass i helsesjekken av nye asylsøkere. Det blir lite tid og ressurser igjen til å vurdere psyken.