Avinor vil legge ned flyplasser

Avinor foreslår i sitt innspill til nasjonal transportplan (NTP) å legge ned kortbaneflyplassene i Svolvær, Leknes og Mosjøen, og å bygge ny stamruteflyplass på Helgeland og i Lofoten.