Krever at bedriftene rapporterer om samfunnsansvar

Regjeringen vil at store bedrifter skal rapportere om hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar.