SAS-underskudd på 823 millioner svenske kroner

SAS fikk et underskudd før skatt på 823 millioner svenske kroner i første kvartal i selskapets regnskapsår.