OECD vil ha flere psykisk syke i arbeid

Nav bør langt tidligere gripe inn for å hindre at folk med psykiske plager og sykdom faller ut av arbeidslivet, mener OECD.