• Det utbrente vraket av lastebilen som forårsaket brannen i Gudvangtunnelen. Foto: Arvid Gilje/Aurland brannvesen / NTB scanpix Arvid Gilje/Aurland brannvesen

Forsikringen dekker ikke skader etter tunnelbrann

Statens vegvesen ville sende regningen for skadene i Gudvangatunnelen til eieren av vogntoget som begynte å brenne. Men forsikringsselskapet dekker bare en tredel av kostnaden.