Svarstad Haugland kritisk til vigsel-forslag

Å gifte seg blir tungvint dersom borgerlig vigsel skal være hovedordningen, mener Valgerd Svarstad Haugland. Hun representerer mindretallet i tros— og livssynsutvalget.