• De fleste asylsøkere som kommer til Norge har vært i flere andre europeiske land før de søker asyl her i landet. Nesten alle har brukt falske papirer, skriver Aftenposten. Jarle Aasland

Reiser Europa rundt før de søker asyl i Norge

De fleste asylsøkere som kommer til Norge har vært i flere andre europeiske land før de søker asyl her i landet. Nesten alle har brukt falske papirer, skriver Aftenposten.