Sykehusansatte: Ti dødsfall på grunn av omorganisering

Ansatte ved Oslo universitetssykehus har innrapportert ti dødsfall som de mener skyldes problemer med organisering og kapasitet etter sammenslåingen.