Forsikringsselskap: Flytt fra flom- og rasområder

Det bør ikke bo folk i landets mest flom— og rasutsatte områder, men politikerne har ikke helt skjønt dette, mener forsikringsselskapet If.