• Colourbox

Færre arbeidsledige i Norge

Antall registrerte personer uten arbeid i Norge utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er nå 500 færre ledige enn for ett år siden, ifølge Nav.