Vil ha mer praksis i ungdomsskolen

Fire av ti tiendeklassinger vil ha mindre teori og mer praktiske fag. Skoleforsker Christian W. Beck foreslår å dele elever inn i teori— og praksisklasser allerede i ungdomsskolen.