• - Vi ønsker å sikre to voksne mennesker mulighet til å regulere sitt liv juridisk, sier Dagrun Eriksen, som er programkomiteens leder og nestleder i KrF.

KrF vil avlyse kampen mot homoekteskap

Kristelig Folkepartis programkomité vil ikke lenger at ekteskapet kun skal være forbeholdt mann og kvinne, slik partiet tidligere har ment.