Likestillingsombudet krever svar om kors fra NRK

Likestillingsombudet ønsker en redegjørelse for NRKs reglement om religiøse symboler for nyhetsopplesere.