Fredag er dommens dag for Laila Anita Bertheussen

Fredag faller dommen mot Laila Anita Bertheussen i Oslo tingrett – nesten tre måneder etter at dommer Yngvild Thue satte sluttstrek for rettssaken.

Tegning av Laila Anita Bertheussen fra hennes forklaring i Oslo tingrett. I bakgrunnen f.v. sitter aktor Frederik Ranke, statsadvokat Marit Formo, forsvarer John Christian Elden, medforsvarer Bernt Heiberg og bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs. Tegning: Egil Nyhus / NTB
  • NTB-Peter Tálos
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Det er forståelig at dommen tar lang tid. Det er ingen enkel sak å avgjøre med fravær av konkrete bevis, sier Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Tingrettsdommer Thue sa først at dommen ville bli avsagt før jul, men i midten av desember ble det klart at utfallet av den mye omtalte saken ikke ville foreligge før en måned senere. Fredag klokka 12 vil derimot den tiltalte 55-åringen og noen få andre være til stede når dommen skal leses opp i sal 250 i Tinghuset under de rådende koronareglene i Oslo.

Bertheussen er tiltalt for åtte angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Fornærmede i straffesaken mot Laila Anita Bertheussen, tidligere beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og bistandsadvokat Hermann Skard under rettssaken i sal 250 i Oslo tingrett torsdag.

Påstand om to år

Gjennom mange uker i retten i fjor høst avviste samboeren til Wara kategorisk straffskyld etter tiltalen, pekte mot andre ukjente gjerningspersoner, og mente at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde gjort seg skyldig i tunnelsyn i etterforskningen.

Paragraf 115 i straffeloven skal beskytte virksomheten til statsorganene som regjeringen, Stortinget og Riksretten. Den har en strafferamme på ti år. Med de andre punktene i tiltalen er den øvre strafferammen i saken på 16 års fengsel, men da aktor Frederik Ranke la ned påtalemyndighetens påstand 22. oktober i fjor, lød den på to års ubetinget fengsel.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara under sitt vitnemål under rettssaken mot samboer Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett.

Aktoratet mener de mange, tilsynelatende litt underlige, men likevel svært alvorlige hendelsene skjedde fordi Bertheussen var opprørt og følte seg truet etter at skaperne bak teaterstykket «Ways of Seeing» hadde filmet huset hennes og brukt opptaket som en del av forestillingen.

Aktoratet har ikke hatt noen direkte bevis som knytter Bertheussen til punktene i tiltalen. Men under den lange rettssaken ble en lang og svært nitid kjede av indisier lagt fram.

Bilder fra politiets bevisoppgave i Bertheussen-saken. Blant hendelsene i tiltalen mot Laila Anita Bertheussen er da bilen og huset til Wara og Bertheussen ble tagget med tusj.

– En spesiell sak

Hendelsene mot huset til Wara og Bertheussen, samt trusselbrevet til ekteparet Tybring-Gjedde, skjedde samtidig med at Laila Anita Bertheussen var svært opprørt over forestillingen. Spor fra datalogger viser at Bertheussen nesten daglig brukte tid på å kartlegge forhold eller personer rundt teatergruppen.

Aktoratet mener Bertheussen ved å tagge ned sitt og Waras bil og hus med «rasisit» og «rasist», sette fyr på bilen og angivelig sende trusselbrev med et hvitt pulver, la opp til å kaste mistanken mot noen med forbindelse til teateroppsetningen.

Statsadvokat Marit Formo sammen med statsadvokat Frederik Ranke under aktoratets prosedyre i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett.

– Dette har vært en spesiell sak på den måten at det har vært en enorm medieinteresse og så er det persongalleriet. Det er en sak som har vært veldig grundig etterforsket og veldig mange av de bevisene som ble brukt i retten ble hentet inn før Bertheussen var mistenkt og mens vi trodde det var en ukjent gjerningsperson som sto bak hendelsene, sier statsadvokat Marit Formo til NTB.

– Frifinnende

Hvordan retten vil vurdere de påtalte handlingene opp mot den forholdsvis lite brukte paragrafen om å hindre statens øverste ledere i å utføre sine oppgaver er ikke åpenbart.

– Min forventning til rettens drøftelse av dette er at den er god og frifinnende, sier Elden.

Forsvarer John Christian Elden (midten) og medforsvarer Bernt Heiberg (t.h.), under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett siste dag før prosedyrene i slutten av oktober.

Bertheussen og Tor Mikkel Wara, som både er offer i saken og samboer med den tiltalte, mener PST helt har unnlatt å etterforske andre mulige spor. Begge hevdet under rettssaken at noen andre, uidentifiserte gjerningspersoner måtte stå bak. Helt fra første stund har det vært en utbredt oppfatning at saken vil bli anket oppover i rettssystemet, uansett dom i tingretten.

– Vi verken ønsker eller kan gå inn på spekulasjoner på hva som kan foranledige en anke fra påtalemyndigheten. Det er dessuten Riksadvokaten som har ankekompetansen i saker der tiltale er tatt ut etter straffeloven paragraf 115, sier statsadvokat Frederik Ranke til NTB.

Publisert: