Politiet vil straffe Kyst­verket etter Ingstad-havariet

Etterforskningen etter «Helge Ingstad»-ulykken er ferdig. Det bekrefter politiet mandag.

Slik så fregatten ut etter ulykken.
  • Hanad Ali
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Politiets innstilling sendes nå over til statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Milliardfregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med «Sola TS» i Hjeltefjorden 8. november 2018. Åtte personer ble skadet, og redningsaksjonen kostet rundt 765 millioner kroner.

– Politiet har ikke anledning til å kommentere innholdet i en innstilling som er sendt statsadvokatene. Det vil derfor ikke bli gitt noen intervjuer/kommentarer i saken på dette stadiet, skriver politiet i en pressemelding.

Åtte personer ble skadet i ulykken.

Mistenkte

Etterforskningen har omfattet både enkeltpersoner og organisasjonene som var involvert i fregattulykken, først og fremst Kystverket og Forsvaret. Disse risikerer foretaksstraff.

Tre enkeltpersoner har også hatt status som mistenkte:

  • Vaktsjefen om bord på KNM «Helge Ingstad».
  • Operatøren på Kystverkets sjøtrafikksentral på Fedje.
  • Losen på tankskipet «Sola TS».

Vil straffeforfølge Kystverket

Kystdirektør i Kystverket, Einar Vik Arset, bekrefter at politiet har innstilt på at Kystverket skal straffeforfølges etter havariet.

– Vi er kjent med at politiet i vest er ferdig med sin behandling av saken, og at de har sendt den til statsadvokaten, sier han.

Hvorvidt saken blir tatt videre i rettssystemet, og om Kystverket risikerer foretaksstraff, er nå opp til statsadvokaten. Deretter går saken til Riksadvokaten.

– Nå avventer vi statsadvokaten sin behandling. Vi kjenner ikke til innholdet i politiet sin innstilling ennå. Vi kan egentlig ikke kommentere så mye mer før det foreligger en endelig beslutning fra Riksadvokaten, sier Arset.

Vil ikke kommentere nå

BT har vært i kontakt med advokaten til vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad», Stig Åkenes Johnsen.

– Jeg har ingen kommentarer i den saken nå, sier han, og vil verken avkrefte eller bekrefte om politiet ønsker å straffeforfølge hans klient.
Heller ikke VTS-operatøren på Fedje sin advokat, Einar Råen, vil si noe om saken nå.

– Påtalespørsmålet skal behandles av statsadvokaten som skal fremme forslag til Riksadvokaten, skriver han i SMS-til BT.

BT har også ringt advokaten til losen på TS «Sola». Han har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.

Det er også uvisst hvordan politiet stiller seg til hvorvidt Forsvaret skal straffes.

Statsadvokaten avgjør

Da Sjøfartsdirektoratet leverte sin vurdering av ulykken til politiet i august, var siste bit av etterforskningen på plass.

Fra før har også Havarikommisjonen og Generaladvokaten kommet med sine vurderinger av hva som skjedde natten da milliardfregatten kolliderte med tankskipet «TS Sola», og deretter grunnstøtte.

Det er nå opp til statsadvokaten å vurdere saken og gi sin innstilling til Riksadvokaten.

Publisert: