Frp-topp mener FBI gjorde Trump til president

Roy Steffensen (Frp) tjente tusenlapper på USA-valget han mener FBI avgjorde. Slike analyser dropper Børge Brende (H). Han vil heller skape tette bånd til Trump-leiren.

Roy Steffensen (midten), her med Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Iselin Nybø (V), mener FBI til slutt tippet presidentvalget i favør Donald Trump.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

FBI skapte sjokkbølger da de 28. oktober offentliggjorde funn av e-poster med relevans til den såkalte e-postskandalen.

Dette fjernet all tvil for stortingsrepresentant og fylkesleder Steffensen om presidentvalget.

Derfor satset Steffensen 1500 kroner på Donald Trump som ny USA-president.

I morgentimene onsdag satt han igjen med 4800 kroner.

– Jeg trodde dette kom til å skje for en uke siden da FBI åpnet etterforskningen igjen.

– Du mener at det vippet valget i Trumps favør?

– Ja, jeg tror det. Da FBI åpnet etterforskningen igjen, var det den siste spikeren i kisten og siste bekreftelse på at det ikke er rent trav, sier Steffensen.

Børge Brende (H) svarte onsdag på spørsmål fra pressen om presidentvalget i USA.

Skal bygge Trump-relasjoner

Aftenbladet fikk stille to spørsmål til utenriksminister Børge Brende (H) på Stortinget onsdag.

– Hva mener du var utslagsgivende for Trump til slutt vant? Jeg spør fordi det fra Frp-hold på Stortinget sies at FBIs siste manøver avgjorde valget.

– Min jobb er ikke å være valganalytiker. Jeg tror det er mange som driver med meningsmålinger som er valganalytikere, som må gå litt i seg selv nå etter det resultatet som vi nå har sett. Jeg synes det er for tidlig å si noe endelig om det, sier Brende til Aftenbladet.

I spørretimen onsdag sa Brende at han har møtt sentrale sentrale aktører rundt Trump som gjør at Norge raskt kan «komme i inngrep med dem».

– Det er regjeringens oppgave, sammen med våre nordiske venner og resten av Europa, å jobbe tett opp mot den nye amerikanske administrasjonen, og at vi er klare på våre forventninger til dem, sa Brende.

Les også

Stoltenberg gratulerer Trump og håper på godt samarbeid

Les også

- Dette er verre enn Brexit

Stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) har blant annet tilbrakt tid med utenriksministeren under et tre uker langt opphold i New York og avslutningsvis i Washington som en del av Stortingets delegasjon til FN.

– Når Trump nå kommer på banen, kjenner ikke vi hans rådgivere. Det er ganske krevende, forstår vi, for den norske utenriksavdelingen og ambassaden, sier Toskedal.

Til Aftenbladet sier Brende dette:

– Vi må jobbe tett opp mot den nye Trump-administrasjonen for å kunne forsøke og ikke minst ivareta Norges interesser. Dette er tross alt vår nærmeste allierte. Sikkerhetsgarantien fra USA er en viktig del av vår sikkerhetspolitikk, sier Brende.

– Min oppgave nå er at jeg forholder meg til at, mot det som var forventet, så har det amerikanske folk valgt Trump. Han har holdt en takketale som var et forsøk på å forsone, og så får vi se og håpe at politikken, også i de kommende månedene, blir preget av dette, sier utenriksministeren.

Brende opprettholder Trump-kritikk

«Dannelsens død». «Uro». «Livsfarlig». «Helt forferdelig». «Totalt uforutsigbart.» «Vil USA forbli vårt allierte?»

Dette er reaksjoner fra det politiske ordskiftet i Norge etter Trump-seieren.

Og valgresultatet slo ned som en bombe i Stavanger: «– Et sjokk. - En tragedie. - Ufattelig. - Bare trist. - Jeg fikk nesten angst.»

– Er det behov for at man besinner seg mer enn det en del av de sterke reaksjonene fra Norge og Stortinget gir uttrykk for, Brende?

– Jeg synes ikke jeg skal ha så sterke synspunkter for det. Jeg har nok med å redegjøre for mitt eget og regjeringens syn. Jeg merket meg i Stortinget at det var et relativt bredt flertall som inntar en holdning der vi selvsagt respekterer det amerikanske folkets avgjørelse. Vi skal forsøke å jobbe tett opp mot den nye Trump-administrasjonen, men vi må stå opp for våre synspunkter og holdninger, og jeg går ikke tilbake en millimeter på det jeg sa i august, sier Brende til Aftenbladet.

– Da reagerte jeg på uttalelser ved at det ble stilt spørsmåltegn ved artikkel 5 i NATO (et angrep på et NATO-land regnes som et angrep på hele alliansen, journ.anm.). Det har Trump selv nyansert etterpå. Jeg har tro på handel gjennom et multilateralt system som WTO (Verdens handelsorganisasjon). Jeg reagerte også på språkbruken i valgkampen. Det står jeg selvsagt inne for, sier utenriksministeren.

– Trump sier nå at han skal få republikanere og demokrater til å jobbe bedre sammen, forsøke å få til forsoning og at han skal representere alle amerikanske innbyggere. Skal man oppnå det resultatet, så må man jo velge andre ord, uttrykk og nyanser i den politikken som ble lansert i valgkampen, sier Brende.

– Men så er det åpenbart at Trump har truffet en understrømning i det amerikanske samfunn som det vil ta tid å undersøke hva som ligger bak. Det som jeg opplevde nå i den norske politiske debatten, og det er ikke så rart, er at man vil ta tak i en liten flik av dette og forsøke å ta det til inntekt for sitt politiske ståsted og syn. Det må man bare respektere, men det blir litt tidlig og enkel analyse synes jeg, sier han.

Donald Trump.

– Gi Trump en sjanse

– Trump kommer ikke til å gjøre alt det han har sagt. Jeg tror vi skal være litt avslappet og gi ham en sjanse, sier Steffensen.

Han viser til mye dialog med amerikanske venner over lang tid.

– De er ikke veldig fornøyd med Trump, men de misliker Clinton så enormt at de heller vil stemme Trump for å få noe nytt og annerledes. En bekjent av meg sa at selv om han vet at Trump ikke kommer til å levere noe som helst av det han har lovet, vil han heller ikke ødelegge, sier Steffensen.

– Jeg prøvde å lytte til en tale for noen dager siden. Det eneste han sa var fantastisk, vinne og «great». Han nevnte ingen saker bortsett fra å øke importtollen til 35 prosent hvis man skulle legge ned en bedrift og flytte produksjonen av varene ved fabrikken til utlandet. Jeg tror Norge skal gi Trump muligheten til å vise hva han vil gjøre. Uansett hva amerikanerne valgte, tror jeg vi skal ha et godt samarbeid, sier han.

Roy Steffensen (Frp).

Steffensen sier han verken ønsket Trump eller Clinton som USA-president. Rogaland Frp-lederen foretrakk libertarianeren Gary Johnson.

– Hva haster det for Norge å avklare nå?

– Det som haster for Norge, er å få avklart hvor USA står overfor NATO. Trump har hatt en del tvetydige signaler om NATO. Noen ganger har han ment at NATO gjør en kjempejobb, og han har snakket positivt rundt NATO i kampen mot terror. Andre ganger har han sagt at NATO-medlemmene ikke kan forvente USAs støtte hvis ikke andre land betaler sin andel. Det synes jeg er et veldig forståelig standpunkt. Det betyr at andre land vil få et sterkere press på seg om å øke forsvarsbevilgninger. Her må vi ta Trump på ordet, selv om jeg fortsatt tror at USA vil stå for den største delen av NATO-finansieringen, men andre land må betale mer.

– Inkludert Norge?

– Jeg regner med det. Vi er NATOs ansikt i nordområdene. Dette har vi allerede tatt grep med enigheten om forsvarsbudsjettet der vi vil styrke nordområdene.

– Blir forholdet mellom Vesten og Russland mer spent?

– For å være helt ærlig så tror jeg forholdet til Russland blir bedre. Jeg tror USA og Russland nå vil snakke bedre sammen. Jeg tror Putin vil ønske Trump velkommen til samtaler ganske kjapt. Det tror jeg Trump vil være interessert i. Han vil være tjent med å være venn med Putin, sier Steffensen.

Les også

Dette er Donald Trump

Les også

- Donald Trump en katastrofe for klima - men bra for norsk olje...

Les også

Valgsjokket: Trump blir USAs nye president

Han vil ikke spekulere i om det blir et mer eller mindre usikkert verdensbilde.

– Det er viktig at pressen nå ikke hausser opp et skremmebilde av at vi står på randen til tredje verdenskrig. Helt seriøst. Vi må ikke skape en skrekkfølelse i folket. Jeg tror vi skal puste rolig og telle til ti, sier Steffensen.

– En del norske statsråder har uttalt seg kritisk til Trump i valgkampen. Sylvi Listhaug sa blant annet at hun ville ha holdt seg for nesen og stemt Clinton hvis hun måtte ha stemt. Også Børge Brende og Vidar Helgesen har uttalt seg kritisk. Vil slike uttalelser skade forholdet mellom Norge og USA når regjeringen nå skal bygge nye relasjoner til den nye amerikanske administrasjonen?

– Jeg synes noen har vært litt vel tydelige på hva de mener, står for og advarer mot. Brende advarte vel nokså voldsomt mot Trump. Samtidig tror jeg ikke det vil ha betydning. Trump har vel selv kommet med en del verre karakteristikker enn som så, sier Steffensen.

Geir Toskedal (KrF).

– Et tegn vi må ta på alvor

Toskedal (KrF) sier at representanter fra næringslivet og det politiske Norge på ambassaden var innstilt på og trodde at Hillary Clinton ville vinne valget.

– Jeg er overrasket over valget, men vi må forholde oss til det nye resultatet. Jeg respekterer valgresultatet når det nå foreligger, sier Toskedal, som håpet og trodde på Clinton.

– Jeg har reagert på Trumps uttalelser mot minoriteter, fargede, kvinner og en del forhold som republikanerne er nødt til å ta et annet standpunkt til. Men jeg har også reagert på Clinton. Ingen av kandidatene er ideelle, sier han.

– Skaper statsråders kritiske uttalelser problemer for Norge og vår regjering?

– Jeg tror ikke det. Jeg var sammen med Brende tidligere i uken, og jeg vil berømme regjeringen for å forsøke å holde tett kontakt. USA er en betydelig samarbeidspartner, og nå må vi finne vår nye plass.

– Hvordan endrer dette forholdet mellom USA og Norge?

– Vi må nyorientere oss om hva dette vil bety for norsk næringsliv og utenrikspolitikk. Det jobber ambassaden med og tar tak i med det første. Det er flere forhold som vi nå er observante på: Vil USA stå ved NATO-avtalen? Vi må også ta hensyn til situasjonen på Baltikum, og særlig da Ukraina og Krim-situasjonen. Nordområdene, handelspolitikken, proteksjonisme og toll-regler har også betydning for Norge. USA er Norges fjerde største handelsforbindelse, og Norge har en tredjedel av oljefondet plassert i USA. Dette angår også arbeidsplasser i Norge. For oljeprisen og arbeidsplasser vil næringspolitikken være av stor betydning. Klimabiten skremmer litt selv om Paris-avtalen har trådt i kraft, slik jeg forstår det. Da er det ikke så enkelt bare å kjøre sine egne meninger gjennom, sier Toskedal.

– Trump har sørget for å skape tvil om en del forhold som det er i vår fremste interesse å avklare. Jeg forstår at vår utenriksavdeling vil ta tak i dette. Det er helt nødvendig at dagens NATO-forpliktelser blir videreført. Norge er helt avhengig av å vite hvor USA står. Trump har skapt usikkerhet rundt dette, og det må avklares så fort som mulig, sier han.

– Hvilke fellesnevnere ser du mellom Brexit og valget av Trump?

– Det er uttrykk for at politiske institusjoner ikke har greid å fange opp de folkelige meninger som eksisterer. Det er et tegn vi må ta på alvor. Hele det politiske systemet skal representere folket. Vår oppgave er å komme i kontakt med dette flertallet.

– En vekker i så måte?

– Ja, på mange måter er dette en ny situasjon. Det er mange årsaker til at det skjer i USA. Mange vil ha forandring, og det er spenninger mellom ulike grupper. Det som skjer i USA, har en dypere betydning. Så er ikke Brexit helt sammenlignbart fordi der kaster regionale forhold i Skottland, Wales og så videre et annet lys på det som skjedde der, sier han.

Allerede mandag drar han til Brussel for å diskutere Brexit med kolleger i EFTA og EØS.

– Norge er et lite land og er avhengig av gode forbindelser også den veien, sier Toskedal.

– Er dette et større sjokk enn Brexit?

– Jeg vet ikke om vi skal kalle dette et sjokk. Både Brexit, folkets nei til Colombia-avtalen og dette med Trump var nok en overraskelse. Nå må vi politikere forholde oss til det og gå i gang med nødvendige diplomatiske prosesser, sier han.

NB! Statsminister Erna Solberg (H) uttalte onsdag at det er for tidlig å konkludere med noe som helst hva presidentvalget får av konsekvenser for sikkerhetspolitikken.

– Jeg tror fortsatt på at vi vil ha et godt samarbeid om NATO, sa Solberg.

Publisert: