Nav utbetalte nær sju milliarder til utlandet

I fjor gikk 1,9 prosent, tilsvarende 6,8 milliarder kroner, av Navs utbetalinger til personer bosatt i utlandet.