Utsetter rapportering av nesten-ulykker

Sjøfartsdirektoratet utsetter ordningen med rapportering av nesten-ulykker til sjøs.