Ingen får kjøpa kvote

Ingen bønder får kjøpa mjølkekvotar etter haustens runde med kvotesal.