Advarer mot italiensk hopp-instruktør

I det internasjonale basemiljøet blir en av følgesvennene til italieneren som omkom ved Kjerag for snart to uker siden utpekt som en falsk basehoppinstruktør. Mannen skal ha om lag 50 basehopp bak seg, de fleste utført i hjemlandet. Der skal han ved en anledning ha opptrådt som veileder for en kvinne som ble hengende i fjellveggen etter et mislykket hopp. I frykt for å bli sittende med ansvaret for ulykken skal han ha forsøkt å overtale de andre elevene til ikke å melde fra. Påstandene blir fremsatt på internettsiden. Dette er basehoppernes viktigste forum for debatt og kommunikasjon. Nå advares det internasjonale basemiljøet på det sterkeste mot å stole på 40-åringen.