Sp vil bruke mer oljepenger

Senterpartiet vil bruke mer oljepenger, blant annet til kompetanseoppbygging og utbygging av infrastruktur.