Skeptisk til nye apoteker

Mangel på fagfolk allerede i dag gjør at fylkeslegen er skeptisk til etablering av mange nye apoteker i Rogaland.