Samstemt nominasjon i Senterpartiet

Senterpartiet i Rogaland avholdt i helgen sitt nominasjonsmøte foran stortingsvalget neste år. De tre første på valglisten ble applaudert inn: