Berettiget kritikk tillatt

Norsk rettspraksis i injuriesaker ser nå endelig ut til å komme på linje med den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Etter at Bergens Tidende fikk fullt medhold i den såkalte Røv-saken ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg 2. mai, har både norsk høyesterett og justisdepartement sagt klart fra at dommen får konsekvenser for norsk rettspraksis.