Vil teste alle gravide

Professor Kåre Berg på Ullevål sykehus mener aldersgrensen for fostervannsprøver bør senkes til 36 år. Han vil også innføre blodtester og tidlig ultralyd av alle gravide.