Ingen dioksinfare, hevder Energos

Miljøteknologiselskapet Energos bestreber seg på å dokumentere at selskapets forbrenningsanlegg ikke utgjør noen dioksin-fare. Et av anleggene planlegges på Forus vest.