Regjeringen får støtte for Zimbabwe-tiltak

Regjeringen får støtte for sitt forslag om å fryse bistanden til Zimbabwe, men Fremskrittspartiet hadde helst sett at man hadde stoppet all bistand.Dag Danielsen (Frp) tok saken opp i forrige ukes spørretime uten å få noe klart svar.