• Reglene om midlertidig bevæpning av politiet er uklare, mener Justisdepartementet.

Våpeninstruksen kan bli endret

Reglene om midlertidig bevæpning av politiet er uklare, mener Justisdepartementet. Ny instruks som åpner for tidsavgrensning kan bli sendt på høring.