Veksthusnæringen frykter røde tall

Høye oljepriser kan knekke veksthusnæringen. Fyringsutgiftene har gått opp 100 prosent på ett år.