Flere sykehus for dårlig brannsikret

Norsk Brannvern Forening kritiserer brannsikkerheten ved flere norske sykehus. Foreningen mener pasienter utsettes for fare.