Råteskader på skoler etter regnet

Over 40 skoler i Oslo er delvis stengt på grunn av fuktighet og sopp forårsaket av nedbøren i høst, ifølge hovedverneombudet i Oslo-skolen.