Fiskejuks-tiltak på havet og på kaikanten

Juks i fiskerinæringen skal vekk, og fiskeriminister Otto Gregussen har bedt Fiskeridirektoratet om å opprette en egen tipstelefon om ulovligheter.