Kvoteavtale med Færøyene videreføres

Norge og Færøyene har blitt enige om fordelingen av fiskekvotene mellom de to landene for neste år. I all hovedsak videreføres de eksisterende kvotene.