SFT vil tillate mer støy

Uten å forhøre seg med offentlige helseinstanser har Statens forurensningstilsyn (SFT) revidert reglene for støy fra industrien. Statens helsetilsyn er kritisk til regelforslaget.