Kleppe refser sentralstyremedlemmer

Vidar Kleppe slår tilbake mot sentralstyremedlemmer i Fremskrittspartiet som advarer mot renominasjon av ham selv og Jan Simonsen til Stortinget.