Fire forbund planleggerhovedsammenslutning

Lærere, sykepleiere og politifolk kan kommetil å stå sammen i framtidens lønnskamp. I all hemmelighet harlederne for de fire fagforbundene lagt planer for en ny felleshovedsammenslutning.