Korte telefonsamtaler blir dyrere fra nyttår

Fra nyttår øker Telenor prisen på korte telefonsamtaler. Til gjengjeld blir det billigere å snakke lenge i telefonen.