Trapper opp tiltak for vanskeligstilte

Sosial— og helsedepartementet setter i gang tiltak for å skaffe flere boliger til hjemløse og sikre langtidsmottakere av sosialhjelp jobb.