Ikke økt boligskatt

Regjeringen vil foreslå økt boligskatt i sentrale strøk. Begrunnelsen er ikke å ta inn mer skatt, men å få til en mer rettferdig fordeling av skattebyrdene, og angivelig å dekke inn det skattetapet etter boligskattereformen for tre år siden.