Giftige blåskjell i fylket

Næringsmiddeltilsynet advarer mot å spise blåskjell som er plukket i Midt-Rogaland og Agder-fylkene, samt en rekke andre steder langs kysten. Årsaken er algeoppblomstring.