Folkemonarki eller underholdningsmonarki?

Den dagen de kongelige for alvor opplever ulempen ved et tapt privatliv som større enn fordelene, så er trolig også monarkiets dager talte.