Advokater kritiske til Utlendings- nemnda

Terskelen for å få saker bredt behandlet i Utlendingsnemnda (UNE)er altfor høy, og utvelgelsen altfor tilfeldig som et lotteri,mener tre Stavanger-advokater.